Skip to content

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

  • Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του Φυσικού Αεριού;

– Το φυσικό αέριο αποτελεί διαχρονικά την πιο οικονομική επιλογή για το καταναλωτή και τη καλύτερη ενεργειακή επένδυση σε βάθος χρόνου προσφέροντας ανταγωνιστικά τιμολόγια ως προς όλα τα συμβατικά καύσιμα (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, υγραέριο και ηλεκτρικό ρεύμα).
– Οι συσκευές ΦΑ έχουν υψηλότερη απόδοση, εύκολη και χαμηλότερου κόστους συντήρηση
– Ακρίβεια στη μέτρηση της κατανάλωσης
– Πληρωμή λογαριασμού μετά την κατανάλωση
– Μη απαίτηση δεξαμενής καυσίμου
– Σταθερή διαθεσιμότητα μέσα από το εγκατεστημένο δίκτυο και αμεσότητα στη χρήση
– Περιβαλλοντικά φιλικό καύσιμο
– Προσφέρει πλήρη αυτονομία. Με χρήση αυτόνομων επίτοιχων λεβήτων σε κάθε διαμέρισμα παράγοντας μόνο θέρμανση ή θέρμανση ΚΑΙ ζεστό νερό. Τοποθετώντας ένα μετρητή Φ.Α. σε κάθε διαμέρισμα πληρώνεις όσο καταναλώνεις.

  • Γιατί να αλλάξω σε Φυσικό Αέριο;

– Προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση έναντι των άλλων καυσίμων
– Προσφέρει ασύγκριτη ευκολία και άνεση
– Είναι το φιλικότερο συμβατικό καύσιμο προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο
– Είναι ασφαλές από τη φύση του.

  • Χρήσεις Φυσικού Αερίου

Το Φυσικό Αέριο μπορεί να αντικαταστήσει όλες τις μέχρι σήμερα γνωστές και ευρέως χρησιμοποιούμενες μορφές ενέργειας και να χρησιμοποιηθεί για:
– Θέρμανση χώρων
– Παροχή ζεστού νερού χρήσης
– Παραγωγή ατμού
– Μαγείρεμα
– Ψήσιμο
– Συμπαραγωγή (ταυτόχρονη παραγωγή θερμικής/ψυκτικής & ηλεκτρικής ενέργειας)
– Κλιματισμό
– Πλήθος επαγγελματικών χρήσεων (στεγνοκαθαριστήρια, φανοποιεία, χρυσοχοεία κ.α)
– Παραγωγή προϊόντων στη βιομηχανία

Ναι, είναι εύκολο στη χρήση, εύκολο στην εγκατάσταση, άνετο και αξιόπιστο. Το φυσικό αέριο έρχεται στο σπίτι σας μέσα από το εγκαταστημένο δίκτυο και είναι διαθέσιμο κάθε στιγμή όποτε το χρειάζεστε και στα σημεία ακριβώς που το χρειάζεστε (λεβητοστάσιο, κουζίνα, μπάνιο). Η λειτουργία των συσκευών φυσικού αερίου είναι απλή, εσείς δεν έχετε παρά μόνο να ανοίγετε το διακόπτη κάθε φορά που το χρειάζεστε.

Το ΦΑ είναι καύσιμο που διακινείται μέσω από το εγκαταστημένο δίκτυο. Ο τελικός καταναλωτής δεν έρχεται σε απευθείας επαφή με αυτό. Οι φυσικές του ιδιότητες, η τήρηση αυστηρών προδιαγραφών στην κατασκευή, η συντήρηση δικτύων διανομής και εσωτερικών εγκαταστάσεων και συσκευών και η απλότητα των συσκευών στη
χρήση τους το καθιστούν ασφαλές στη χρήση ακόμη και την πρώτη φορά.

  • Μπορώ να επιλέξω να χρησιμοποιώ το Φυσικό Αέριο μόνο για το κλιματιστικό;

Υπάρχει η δυνατότητα χρήσης φυσικού αερίου και για κλιματισμό. Υπάρχουν ειδικές συσκευές οι οποίες το καλοκαίρι χρησιμοποιούνται για ψύξη και το χειμώνα για θέρμανση.

  • Ποια τα δικαιολογητικά αίτησης;

Εκτός από τα στοιχεία που πρέπει να συμπληρωθούν στο έντυπο αίτησης, πρέπει να επισυναφθούν και τα ακόλουθα δικαιολογητικά ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκετε. Η εταιρία μας θα σας καθοδηγήσει βήμα-βήμα στην συμπλήρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών και θα αναλάβουμε την έγκυρη και έγκαιρη κατάθεση αυτών.

ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΦωτοτυπία ταυτότητας αιτούντος.
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ)Απόφαση πρακτικού συνέλευσης (50% των ψήφων ιδιοκτησίας +1 ψήφος) για την αλλαγή του καυσίμου σε φυσικό αέριο και έγκρισης εκτέλεσης των απαραίτητων αναγκαίων εργασιών όδευσης σωληνώσεων και τοποθέτησης εξαρτημάτων (μετρητών, κλπ.) εντός των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας.
ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΛΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣΣχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων θα πρέπει να επισυνάπτεται αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης κτήσης της κυριότητας του ακινήτου. Εάν δεν είναι διαθέσιμο τότε απαιτείται υπεύθυνη δήλωση.
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΑΠΟΚΟΠΗ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ)Απόφαση πρακτικού συνέλευσης (50% των ψήφων ιδιοκτησίας +1 ψήφος) που να επιτρέπει την αποκοπή από την κεντρική θέρμανση του διαμερίσματος και έγκρισης εκτέλεσης των απαραίτητων αναγκαίων εργασιών όδευσης σωληνώσεων και τοποθέτησης εξαρτημάτων (μετρητών, κλπ.) εντός των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας.
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΟΠΗ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ)Απόφαση πρακτικού συνέλευσης (50% των ψήφων ιδιοκτησίας +1 ψήφος) που να επιτρέπει  εκτέλεση των απαραίτητων αναγκαίων εργασιών όδευσης σωληνώσεων και τοποθέτησης εξαρτημάτων (μετρητών, κλπ.) εντός των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας.
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕ ΚΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣΥπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι το κτίριο στο οποίο διαμένει δε διαθέτει κεντρική εγκατάσταση θέρμανσης.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΣΥπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του ακινήτου ότι αποδέχεται την παροχή φυσικού αερίου στο ακίνητο.
ΕΞΟΥΣ/ΜΕΝΟ ΑΤΟΜΟΕξουσιοδότηση θεωρημένη από δημόσια αρχή.
ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Φωτοτυπία ταυτότητας αιτούντος.
Α.Ε.- Ε.Π.ΕΦΕΚ Σύστασης και Πρακτικό συγκρότησης σε σώμα του Δ.Σ. της εταιρείας.

Πρακτικό Δ.Σ. με το οποίο να εξουσιοδοτείται τρίτο φυσικό πρόσωπο πλην του νομίμου εκπροσώπου (δ/νων σύμβουλος) να υπογράψει τη σύμβαση ΦΑ και να προβεί σε κάθε ενέργεια για την εκτέλεση της σύμβασης ή εξουσιοδότηση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας (δ/ντος συμβούλου) προς τρίτο φυσικό πρόσωπο, θεωρημένη από δημόσια αρχή.
Ο.Ε. – Ε.Ε Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού, όπως δημοσιεύθηκε στο Πρωτοδικείο κατά την υπογραφή της Σύμβασης Φυσικού Αερίου.

Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ότι δεν υπάρχει μεταβολή του καταστατικού ή επικυρωμένο αντίγραφο αυτής εφόσον υπάρχει μεταβολή.

Για περισσότερες πληροφορίες ή τυχών απορίες μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας