ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Σύνδεσμοι-Links

Φορείς και Σχετικές Εταιρείες

Υπουργείο περιβάλλοντος, ενέργειας & κλιματικής αλλαγής
www.ypeka.gr

ΡΑΕ (ρυθμιστική αρχή ενέργειας)
www.rae.gr

Συνήγορος του καταναλωτή

www.synigoroskatanaloti.gr

Κέντρο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΚΑΠΕ)
www.cres.gr

Ελληνικός σύνδεσμος συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΕΣΣΗΘ)
www.hachp.gr

ΕΠΑ Θεσσαλονίκης
www.epathessaloniki.gr

ΕΠΑ Θεσσαλίας
www.epathessalia.gr

 

Διεθνείς Ιστοσελίδες

Ευρωπαϊκό συμβούλιο ρυθμιστικών αρχών ενέργειας (CEER)
www.energy-regulators.eu

Marcogaz (technical association of the European natural gas industry)
www.marcogaz.org

European distributed energy partnership
www.eu-deep.org

 

Comments are closed.